Medlemmar

Gör som Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, Anders Järryd, Henrik Sundström, Kjell Johansson, Magnus Gustafsson m.fl. – bli medlem i Sveriges Tennismuseum dvs. den förening som står bakom Swedish Tennis Hall of Fame.

Vår förening är en ideell förening. Uppgiften är att vidareutveckla tennismuseet, Swedish Tennis Hall of Fame.

Vår strävan är att vår förening skall ha ett brett folkligt stöd.  Därför erbjuder vi en synnerligen låg grundavgift för medlemskap. Många – såväl enskilda som företag – vill dock ge museet ett mera omfattande stöd. Därför erbjuder vi ytterligare ett antal former för medlemskap.

Postgiro: 442 15 49-9
Bankgiro: 5394-8733

Medlemsalternativ

Alla alternativ, utom ständig medlem, är på årsbasis.

 1. Medlem. Enskild person 200 kr, företag och förening: 300 kr
 2. Silvermedlem. Enskild person/förening 1 000 kr, företag: 1 500 kr
 3. Guldmedlem: Enskild person 3 000 kr, företag och förening: 5 000 kr
 4. Ständig medlem. 25 000 kr
 5. Guldpartner.  25 000 kr
 6. Silverpartner. 12 500 kr

Medlemsförmåner alla tar del av

 • Fri entré till museet
 • Regelbunden information i form av nyhetsbrev
 • Inbjudan till föreningens aktiviteter. Bl.a. ”Sommarträffen” i Båstad
 • Tillgång till särskild medlemsinformation på museets hemsida

Silvermedlem

 • Fri entré till museet för företagets samtliga anställda resp. medlemmar
 • Medlem redovisas på ”Silverplatta” i museets entré
 • ”Silverrabatt” i museets shop

Guldmedlem

 • Fri entré till museet även för företagets anställda resp. föreningens medlemmar
 • Medlem redovisas på ”Guldplatta” i museets entré
 • Medlem redovisas ( om så önskas) på föreningens hemsida
 • ”Guldrabatt” i museets shop

Ständig medlem

 • Fri entré till museet för företagets/föreningens samtliga anställda resp. medlemmar
 • Medlem redovisas på särskild platta i museets entré
 • Medlem redovisas (om så önskas) på föreningens hemsida
 • Välkomstpresent: Bokpaket ur museets shop. Värde: minst 500 kr
 • Specialrabatter i museets shop